Type approvals

PROF® Murerstillads har været typegodkendt i Norge siden 1991 af:

Direktoratet for Arbejdstilsynet Midt-Norge

– TYPEGODKJENNING 616/10

PROF® Rullestillads har været typegodkendt i Norge siden 2004 af:

Direktoratet for Arbejdstilsynet Midt-Norge

– TYPEGODKJENNING 601/09

Endvidere har vores PROF® Rullestillads været typegodkendt i Tyskland siden 2004 af:

TÜV PRODUKTSERVICE GMBH München

– ZERTIFIKAT Nr. Z1A 04 02 52046 001

Korrosionsbeskyttelse

– Stilladser af stål overfladebehandles primært ved varmforzinkning i overensstemmelse med DS/EN 12 811-2 og DS/EN 1461.

– Fabriksovervågning, supervision og inspektion udføres løbende ved uanmeldte kontrolbesøg af et uafhængigt prøvelaboratorium i overensstemmelse med DS/EN ISO/IEC 17025:2000.

– Specialfabrikken Vinderup A/S udviklingsafdeling har siden 2003 gradvist implementeret de nye europæiske standarder.

– For stilladser fremstillet af stål DS/EN 12 810-1 m.fl. og stilladser fremstillet af aluminium DS/EN 1004 og DS/ENV 1999-1-1.

 

Mærkning

– Komponenter, der medgår til opbygning af et PROF® stilladssystem fra Vinderup er mærket ved stempling med SPV Kl. X YY, hvor X angiver stilladsklasse og YY angiver produktionsåret.