Sikkerhedsregler ved opstilling og arbejde fra stilladser

Hvert år forekommer der alvorlige ulykker, hvor personer falder ned fra stilladser. Det vil vi så gerne komme udenom, derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i reglerne omkring opstilling og arbejde fra stilladser. Disse regler bør både stilladsmontørerne, der opsætter og nedtager stilladserne samt de andre håndværkerne, der befinder sig på stilladserne. Det er arbejdsgiverens ansvar, at det er sikkert for de ansatte at udføre stilladsarbejdet. 

Sikkerheden kan øges ved at anvende et opskydeligt gelænder eller ved at opsætte stilladset i en sikker rækkefølge. Er det ikke muligt, skal der anvendes faldsikringsudstyr med line. 

Det er også kritisk, at der er en forsvarlig adgangsvej på vej op og ned i stilladset tilgængelig, og at stillads dækkene er fastholdt, så de ikke kan tippe eller forskubbe sig. 

Sikkerhed, når I skal opstille, nedtage eller arbejde fra stilladser.

 • Fastgjorte stilladser med en højde på mere end 2 meter skal forsynes med et skilt, der oplyser om stilladsklassen, og hvad stilladset anvendes til.
 • Ved systemstilladser, fx. facadestilladser og murerstilladser, der er højere end 3 meter, skal I have gennemgået en særlig stilladsuddannelse eller modtaget et anerkendelsesbrev fra Arbejdstilsynet. Dette er arbejdsgiverens ansvar at dokumentere.
 • Stilladserne skal opstilles efter arbejdsmiljølovgivningens regler og fabrikantens brugsanvisning. Bemærk: Når du køber et stillads hos Specialfabrikken, medfølger der altid en manual. Brugsanvisningen og evt. supplerende brugsanvisning-/er skal være til stede på opstillingsstedet. 

Har du brug at læse mere om reglerne, så kan du læse mere i Håndbogen – arbejdsmiljø i bygge og anlæg, som er udarbejdet af BFA Bygge & Anlæg. Bemærk, vi blot har fremhævet de vigtigste regler om sikkerhed ved stilladsarbejde. 

 • Ved tagarbejde skal stilladset monteres ved tagfoden med en tæt lodret og vandret skærm, så materiale ikke kan falde ned. Den lodrette skærm skal mindst være 1 meter over vinklen fra taget.
 • Stilladset skal altid forhindres i at vælte ved f.eks. at fastgøres med forankringer i facaden eller ved at bruge støtteben. Der gælder skærpede forankrings krav, f.eks. når stilladset er inddækket med plast eller stilladsnet som ved vinter foranstaltning og ligeledes når der monteres el-hejs eller affaldsskakt på stilladserne.
 • Afstanden mellem væg og stillads skal tilpasset til det arbejde, der skal udføres. 
  • Ved opmuring skal afstanden være maks 10 cm. Dette gælder også ved pudse- og filtse arbejde. 
  • Afstanden må aldrig overstige 30 cm mellem væg og stillads. Er en større afstand nødvendig, skal der opsættes indvendige rækværker.
 • Ved færdsel under stilladset, skal der monteres en fortovs-/gennemgangsramme. Husk tæt afdækning. Passagen under stilladset skal min. være 2 meter højt og have en bredde på 1,25 meter.
 • Stilladset må kun opstilles på et fast underlag, og er opklodsning nødvendig, må denne ikke overstige 20 cm.
 • Alle stilladser skal have forsvarlige og fastgjorte adgangsveje, som fx. trapper eller stiger. Ved stilladser over 5 x 10 m. skal der etableres trappeopgange.
 • Stilladser skal være afstivet med f.eks. diagonaler, standarden er ved første, sidste og hver 5. fag.
 • Stilladsdæk placeret fra 2 meter i højden skal altid have fuldt rækværk, hånd-, knæ, og fodlister. Derunder kan der nøjes med håndliste, hvis det vurderes at være sikkert.
 • Ved anvendelse af rullestilladser, skal stilladset sikres, så det ikke kan vælte. Følg vores brugsanvisning, hvor du kan tjekke stilladsets maksimale opstillingshøjde og hvornår der kræves brug af støtteben. 
  • På rullestilladser, hvor færdsel op og ned i stilladset sker ad lodrette lejdere, må der ikke bæres noget i hænderne.
  • Stilladshjul på rullestilladser skal kunne bremses og være sikret mod at falde ud.