Stillads ved tagarbejde

Hvordan skal stilladser helt præcist opsættes til tagarbejde. Der hersker en del usikkerhed herom, og Arbejdsmiljø Byggeri resumerer her reglerne.

Der gælder særlige regler for stilladser ved tagarbejde på tage med en hældning på 15 grader eller derover. Her skal stilladsdæk­ket kunne klare belastningen fra en faldende person og sikre mod personska­de. Så hvad skal der til for at sikre overhol­delse af reglerne? Vi har plukket i Stan­dardblade for Systemstilladser.

Generelle krav

For det første må afstanden mellem stilladsdæk og tagfod højest være 50 cm målt fra overside af tagbelægning til overside af stilladsdæk. Det gælder også, når man fx ved renovering fjerner taget og afstanden ændrer sig. Her vil den halve meter fortsat være gældende.

For det andet skal stilladsdækket være plant. Der må ikke være opragende stilladshorn el.lign., men dog gerne søjler til overdækning på stilladsdækket.

Dæk og platforme

I forbindelse med tagarbejde vil der ofte oplagres materialer på stilladset, eller måske foregår der skæring af tagsten. I så fald bør stilladsernes bredde ikke være mindre end 2,1-2,4 meter – altså bredde­klasse W21 – gerne suppleret med én eller flere materialeplatforme.

Disse materialeplatforme bør typisk være i lastklasse 4-6. som betyder en belast­ningsevne på mellem 300-600 kg pr m2. Hvis der er forskel i lastklasse mellem stilladsets arbejdsdæk og materialeplatfor­men, skal det fremgå af skilte oppe på stilladset, at man her går fra en lastklasse til en anden.

Sikring mod personnedstyrtning

Ved tagarbejde er der naturligvis fokus på, at stilladset og tilhørende rækværk kan klare at optage de dynamiske kræfter fra en faldende person.

Det sikres ved at etablere en kasseskærm på stilladset ved tagfoden på følgende måder:

    • Stilladsdækkene ved tagfoden er dropteste­de, jf. standard for stilladser (DS/EN 12810-2) og med rækværk i overens­stemmelse med standarden for midlertidige rækværker (DS/EN 13374).

    • Stilladsdækket og -rækværket afdækkes med plane, holdbare krydsfinerplader.

Stilladsdækkene skal slutte tæt uden farlige kanter og etableres – afhængig af tagets hældning og den lodrette faldhøjde – som en klasse B- eller C-skærm. Dette kan opnås ved, at stilladsets rækværk suppleres indvendigt med en tæt skærm af krydsfiner eller lign.

Kasseskærmen skal minimum være én meter høj og i niveau med en flugtlinje én meter over tagbelægningen. Net eller plast på stilladset vil ikke kunne erstatte kasseskærmen.

Sikring mod materialenedstyrtning

Som sikring mod materialenedstyrtning skal øverste stilladsdæk være monteret med vandret tæt afdækning, hvilket betyder ingen huller, revner eller andet over tre cm.

Ved skiferarbejde eller lign. arbejde, skal afdækningen være så tæt, at disse materia­ler ikke kan falde igennem på den smalle led.

Vær opmærksom på at

    • Tæt afdækning fx kan sikres ved montage af krydsfinérplader eller lign.

    • Overlap skal så vidt muligt undgås på grund af snublerisikoen.

Det kan være nødvendigt at sikre yderligere mod materiale nedstyrtning ved montage af net eller plast uden på stilladset.