Firmaprofil

Specialfabrikken Vinderup A/S blev grundlagt i 1968 og er i dag en af Danmarks største producenter af stillads.

Produktion

Specialfabrikken Vinderup A/S har eget produktionsanlæg i Vinderup, der dækker et areal på 41.000 m2, hvoraf 7.500 m2 er under tag. Virksomheden, der beskæftiger ca. 30 mand, er miljøgodkendt i henhold til miljøbeskyttelsesloven kapitel 5.

Egenproduktionen i Vinderup foregår med svejserobotter og CNC-styrede svejseautomater. Fremstillingen udføres af svejsere, der er certificerede efter DS/EN 287-1 og for automatiserede og robotiserede svejsninger efter DS/EN 1418.

Kravene til styrke og dimensioner for stål og aluminium, sikres ved, at der kun anvendes materialer leveret med 3.1 certifikat efter DS/EN 10 204.

Korrosionsbeskyttelse

Stilladser af stål overfladebehandles primært ved varm-forzinkning i overensstemmelse med DS/EN 12 811-2 og DS/EN 1461.

Fabriksovervågning, supervision og inspektion udføres løbende ved uanmeldte kontrolbesøg af et uafhængigt prøve-laboratorium i overensstemmelse med DS/EN ISO/IEC 17025:2000

Specialfabrikken Vinderup A/S udviklingsafdeling har siden 2003 gradvist implementeret de nye europæiske standarder.

For stilladser fremstillet af stål DS/EN 12 810-1 m.fl. og stilladser fremstillet af aluminium DS/EN 1004 og DS/ENV 1999-1-1.

 

Mærkning

Komponenter, der medgår til opbygning af et PROF® stilladssystem fra Vinderup er stemplet med SPV Kl. X YY, hvor X angiver stilladsklasse og YY angiver produktionsåret.

Typegodkendelser

PROF® Murerstillads har været typegodkendt i Norge siden 1991 af:

Direktoratet for Arbejdstilsynet Midt-Norge/
TYPEGODKJENNING 616/10

PROF® Rullestillads har været typegodkendt i Norge siden 2004 af:

Direktoratet for Arbejdstilsynet Midt-Norge
TYPEGODKJENNING 601/09

Endvidere har vores PROF® rullestillads været typegodkendt i Tyskland siden 2004 af:

TÜV PRODUKTSERVICE GMBH München
ZERTIFIKAT Nr. Z1A 04 02 52046 001

Kvalitet

For Specialfabrikken Vinderup A/S betyder ordet ”kvalitet” den optimale kvalitet for et bestemt kundebehov. Egenskaber, der værdsættes af kunden i forhold til pris og leveringstid samtidig med, at det er lønsomt i produktionen.

Kvalitet – vores mål er

  • at Specialfabrikken Vinderup A/S’ produkter til enhver tid overholder de nødvendige kvalitetskrav;
  • at kvaliteten styres, så kunderne oplever Specialfabrikken Vinderup A/S’ produkter og ydelser som overlegne i forhold til konkurrenternes;
  • at de samlede kvalitetsomkostninger styres, så disse er minimeret uden kvalitetsforringelse.

Marketing og salg

Marketing og salg – vores mål er

  • at vejlede og rådgive kunder og potentielle købere i optimale tekniske og økonomiske løsninger, der er i overensstemmelse med gældende normer og standarder og samtidig tilgodeser kundens behov;
  • at udarbejde tilbud, der er konkurrencedygtige;
  • at aftale leveringstider, der tilgodeser den nødvendige tid til at tilrettelægge og udføre alle aktiviteter for ordreafviklingen;
  • at fastlægge arten og omfanget af den nødvendige dokumentation;
  • at yde kunder en tilfredsstillende serviceindsats;
  • at sikre en hurtig og seriøs behandling, samt afslutning af reklamationer.

Specialløsninger

Med eget produktionsapparat i Vinderup ordreproducerer vi også specielle stilladsløsninger i stål og aluminium.

Specialfabrikken Vinderup A/S lagerfører over 600 forskellige komponenter til murer-, bukke-, facade- og rullestilladser i såvel stål som aluminium og til rullestilladser i aluminium samt sikringsudstyr.

Vi kan derfor stå inde for vores særdeles konkurrencedygtige priser for velafprøvede stilladssystemer mærket PROF-SPV.